Thương hiệu

Công suất (Power)

Bose Power Match PM-4500

Bose Power Match PM-4500

82.500.000 đ

82.500.000 đ

Power AR MPS-800

Power AR MPS-800

5.000.000 đ

5.000.000 đ

Power BIK 820

Power BIK 820

Liên hệ

Power BIK BPA-630

Power BIK BPA-630

Liên hệ

Power BOSE 121HZ

Power BOSE 121HZ

Liên hệ

Power CAVS 4600A

Power CAVS 4600A

12.000.000 đ

12.000.000 đ